fbpx

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Treatment System)

ระบบบำบัดน้ำเสีย - ผลิตน้ำดี

เราได้ตระหนักและให้บริการโซลูชั่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและปรับแต่งได้ในการบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิล เราใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของเทคโนโลยีเมมเบรน เช่น การกรองขนาดเล็กชนิดความดัน เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเมมเบรน และเมมเบรนระบบ Reverse Osmosis เพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งน้ำทางเลือกที่ได้จะเหมาะกับความต้องการของคุณ น้ำที่ผ่านการบำบัดสามารถจ่ายให้กับระบบทำความเย็นหม้อไอน้ำหรืออื่น ๆ ได้ตามคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ในขณะที่การเติบโตของทั้งเศรษฐกิจและจำนวนประชากรยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริโภคน้ำทั้งในแง่ของอุตสาหกรรมและในประเทศก็เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีการนำระบบบำบัดน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเสียขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ

รับออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำดี พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งครอบคลุมการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย เรามีประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างระบบบำบัดน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งระบบไฟฟ้าภายใน ระบบควบคุมอัตโนมัติ การเขียนโปรแกรม PLC

Language »

0