ระบบบำบัดน้ำเสีย (WASTE TREATMENT SYSTEM)

รับออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำดี

ระบบบำบัดน้ำเสีย - ผลิตน้ำดี

ในขณะที่การเติบโตของทั้งเศรษฐกิจและจำนวนประชากรยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริโภคน้ำทั้งในแง่ของอุตสาหกรรมและในประเทศก็เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีการนำระบบบำบัดน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเสียขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ

เราได้ตระหนักและให้บริการโซลูชั่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและปรับแต่งได้ในการบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิล เราใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของเทคโนโลยีเมมเบรน เช่น การกรองขนาดเล็กชนิดความดัน เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเมมเบรน และเมมเบรนระบบ Reverse Osmosis เพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งน้ำทางเลือกที่ได้จะเหมาะกับความต้องการของคุณ น้ำที่ผ่านการบำบัดสามารถจ่ายให้กับระบบทำความเย็นหม้อไอน้ำหรืออื่น ๆ ได้ตามคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

รับออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำดี พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผลงานของเรา

คุณกำลังมองหาอะไรอยู่?

หากคุณทราบผลิตภัณฑ์ที่กำลังมองหาอยู่ บอกความต้องการของคุณให้เราทราบได้ทันที หน้าต่างนี้จะนำคุณไปสู่ทางลัด
ฝากชื่อและเบอร์ติดต่อของคุณไว้ ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ