fbpx
ระบบบำบัดอากาศเสีย​ (Air Pollution System)

Air Pollution System

ระบบบำบัดอากาศเสีย

ระบบบำบัดอากาศเสีย

Air Pollution System

ในยุคปัจจุบันที่ปัญหามลพิษทางอากาศกลายเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของโลก การมีระบบบำบัดอากาศเสียที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัท ซัน คอร์ปอเรชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เป็นผู้นำในการออกแบบและจัดหาระบบบำบัดอากาศเสียที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบต่างๆ ที่สามารถจัดการกับมลภาวะหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไอกรด, ไอสารเคมี, ฝุ่นละออง, หรือแม้แต่ก๊าซมีพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต

environment day campaign global air cloud tre 5668adc5 1b5e 4956 8f82 d82252e2bd0c compressed ระบบบำบัดอากาศเสีย

บริการออกแบบ ผลิตและติดตั้งแบบครบวงจร

บริษัท ซัน คอร์ปอเรชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด นำเสนอบริการระบบบำบัดอากาศเสีย ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถออกแบบระบบที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

การออกแบบทางวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติ

เรามุ่งมั่นในการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าภายในที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการทำงานและความปลอดภัย ระบบควบคุมอัตโนมัติของเราครอบคลุมทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อลดการใช้มนุษย์ในกระบวนการที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ เรายังมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงดูแลการออกแบบและการสร้าง

การจัดส่งและการติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเราจะผ่านการทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดจากโรงงานก่อนการส่งมอบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อถึงมือคุณ นอกจากนี้ เรายังจัดส่งสินค้าถึงหน้างานและออกแบบให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ลดเวลาในการติดตั้งและช่วยให้คุณสามารถเริ่มใช้งานได้อย่างทันท่วงที

บริการของเรา

ระบบสครับเบอร์เปียก

Wet Scrubbers System

ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber System) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี ที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาศัยหลักการทำงานแบบสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับของเหลว เช่น น้ำหรือสารละลายเคมี ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก เหมาะกับอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเคมี อาหาร ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์จากยาง การผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ เป็นต้น

หลักการทำงาน

เริ่มจากอากาศเสียจะถูกดูดเข้าสครับเบอร์ แล้วผ่านชั้นตัวกลางแพ็คกิ้งมีเดีย (Packing Media) ซึ่งแพ็คกิ้งมีเดียนี้ จะทำหน้าที่เพิ่มพื้นผิวสัมผัสระหว่างอากาศเสียกับของเหลว ด้วยการฉีดพ่นละอองของเหลวเพื่อดักจับฝุ่นละอองหรือสารปนเปื้อนที่มากับอากาศ ซึ่งมวลสารต่างๆ นี้ จะถูกดักจับด้วยของเหลว ทำให้ไม่สามารถหลุดออกไปสู่ภายนอกได้ ส่วนอากาศที่ผ่านการบำบัดภายในอุปกรณ์สครับเบอร์ไปแล้ว จะถูกพัดลมโบลเวอร์ดูดเพื่อปล่อยอากาศที่ดีออกทางปล่องอากาศต่อไป

ระบบกำจัดฝุ่น

DUST COLLECTOR SYSTEM

ออกแบบมาเพื่อลดหรือกำจัดฝุ่นที่เกิดจากกระบวณการผลิต ระบบนี้มีหน้าที่หลักในการดูดจับฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเหล่านั้นกระจายออกสู่บรรยากาศ หรือเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและเครื่องจักร ระบบเหล่านี้ช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงานได้ดีขึ้น ป้องกันปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละออง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรและผู้ทำงานในพื้นที่นั้น

ระบบตัวเก็บฝุ่นมักประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้
  • Hood ส่วนที่ใช้ในการดูดฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงาน
  • Ducting ใช้สำหรับขนส่งฝุ่นที่ถูกดูดจากหัวดูดไปยังตัวเก็บฝุ่น
  • Filter กรองฝุ่นออกจากอากาศก่อนที่จะปล่อยอากาศกลับสู่บรรยากาศภายนอก
  • Collector เป็นที่เก็บฝุ่นที่ถูกกรองออกจากอากาศ
  • Fan or Blower ใช้ในการดูดและผลักดันอากาศผ่านระบบ
  • Disposal System ที่ใช้สำหรับกำจัดฝุ่นที่เก็บรวบรวมได้

ระบบเหล่านี้ช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงานได้ดีขึ้น ป้องกันปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละออง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรและผู้ทำงานในพื้นที่นั้นๆ.

ระบบเวนจูรี่

Venturi System

ระบบเวนจูรี่ใช้หลักการของอากาศพลศาสตร์ในการกำจัดอนุภาคจากกระแสอากาศ โดยอาศัยหลักการเดียวกับที่ใช้ในท่อเวนจูรี่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงทำให้เกิดความเร็วอากาศที่เพิ่มขึ้นและความดันลดลงในบริเวณที่แคบที่สุดของท่อ เมื่ออากาศที่มีฝุ่นผ่านจุดแคบที่สุด จะมีการฉีดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เข้าไป ทำให้อนุภาคฝุ่นรวมตัวกับของเหลวแล้วตกลงไปตามแรงโน้มถ่วง อนุภาคที่เปียกนี้จะถูกแยกออกจากอากาศและจัดการต่อไป

ระบบไซโคลน

CYCLONE SYSTEM

ระบบไซโคลนใช้หลักการหมุนวนของอากาศในการแยกอนุภาคของของแข็งออกจากกระแสอากาศ อากาศที่มีฝุ่นจะถูกนำเข้าสู่ห้องที่มีรูปทรงกรวยหรือกระบอกและมีการออกแบบให้เกิดกระแสหมุนวน อนุภาคที่หนักกว่าอากาศจะถูกแรงเหวี่ยงขับออกไปทางผนังของไซโคลนแล้วตกลงสู่ท่อนำออก ในขณะที่อากาศที่สะอาดกว่าจะถูกดูดออกจากทางด้านบนของไซโคลน

ระบบดูดซับคาร์บอน

Carbon Absorption System

ระบบดูดซับคาร์บอนหรือ “Carbon Absorption System” หมายถึงระบบหรือกระบวนการที่ใช้ในการดูดซับหรือลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกจากอากาศหรือก๊าซที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตพลังงาน, อุตสาหกรรมหนัก เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยการลดระดับก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ

ระบบเก็บหมอก

Mist Collector System

ระบบเก็บหมอกหรือ “Mist Collector System” เป็นระบบที่ใช้ในการกำจัดหรือเก็บกักหมอกน้ำมันและไอละอองต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การเจาะ, การตัด, หรือการขัดโลหะ ระบบนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในโรงงาน ลดการปนเปื้อนในสถานที่ทำงาน และช่วยให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับพนักงาน

ระบบกรองอากาศและระบายอากาศ

Mist Collector System

เป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารและอุตสาหกรรม ระบบนี้ช่วยในการกรองและลดปริมาณสารปนเปื้อนในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควัน ก๊าซ และเชื้อโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยในการระบายอากาศที่ไม่สะอาดออกจากอาคาร และดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ ทำให้สภาพแวดล้อมภายในมีความสะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการอยู่อาศัยหรือการทำงาน

Language »