fbpx
WASTE WATER TREATMENT PLANT : ระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตน้ำดี

WASTE WATER TREATMENT PLANT : ระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตน้ำดี

งานออกแบบ ผลิต ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวณการผลิต ให้กับลูกค้าผู้ให้บริการตกแต่งและการชุบเคลือบผิวโลหะ

Language »